Könykatalógus

Share

Csia Lajos könyveinek címlistája

 

A lista a kutatások előre haladásával bővülni fog.

Kiadott könyvek

 1. A kegyelem: hat előadás, amely elhangzott a balatonszárszói bibliai konferencián 1947-ben
 2. A kegyelem. Keresztényüldözések a Római Birodalomban
 3. Bibliai lélektan
 4. Bibliai káté: segítség a bibliás gondolkodás eltanulásához
 5. Óember és újember: bibliai lélektani kérdés
 6. Törvény-e vagy kegyelem?
 7. Dániel könyvének magyarázata
 8. Zakariás könyvének magyarázata – Az ezeréves uralkodás
 9. A Jelenések könyve a Sátán végnapjairól
 10. A Jelenések Könyve – a mai kor tükrében
 11. The Book of Revelation in the Mirror of Our Age
 12. A túlvilág
 13. Utolsó napok: a Biblia apokaliptikus részeinek, különösen a Jelenések Könyvének rövid magyarázata
 14. A zsidók története
 15. Az őskeresztény egyház története Krisztustól Konstantinig (a Népszerű egyháztörténelem sorozat első kötete)
 16. Milyenek voltak az első keresztények?
 17. Az örök reformáció
 18. Felekezet vagy hitvallás
 19. Beteg vallásosság, egészséges keresztyénség (A könyv három külön írást foglal magába: 1. Beteg vallásosság, egészséges keresztyénség, 2. Bálvány, babona és varázslás, 3. Rendelt-e Isten valakit kárhozatra?)
 20. Karácsonyi történet egy szociáldemokratáról
 21. A napkeleti bölcsek
 22. Mária: egy hároméves kis leány életrajza: elmondja az édes apja
 23. Az utcalány
 24. A túlvilág
 25. A spiritizmus

Kiadásra váró könyvek

 1. Mózes I. könyvének magyarázata
 2. Mózes II. könyvének magyarázata
 3. Bírák könyve magyarázata
 4. Sámuel I. könyvének magyarázata
 5. Sámuel II. könyvének magyarázata
 6. Királyok II. Könyvének magyarázata
 7. Eszter könyve magyarázata
 8. Ézsaiás könyvének magyarázata (35. fejezetig)
 9. Az Efézusi levél magyarázata
 10. A Kolossébeliekhez írt levél magyarázata
 11. János I. levelének magyarázata
 12. Az egyház belülről
 13. Hogy lett Ábrahám a hitnek atyja?
 14. Szentség
 • 2022.12.24.